Вакцинация от клещевого энцефалита при сахарном диабете