Нефроптоз 1-2 степени анализы мочи в норме боли внизу живота справа в покое не проходят