Оцінка якості інформаційного забезпечення управління навчальним закладомза результатами впровадження корпоративного порталу.